Wymagania od 14 lat

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE OD 14 LAT9 KYU - BIAŁY PASKATA: taykyoku shodan

KUMITE: gohon- kumite 

1. oi-zuki
2. age-uke
3. soto-uke 
4. uchi-uke 
5. gedan barai 
6. mae-geri 


8 KYU - ŻÓŁTY PASKATA: heian shodan

KUMITE: gohon kumite

1. oi-zuki
2. age-uke/gyaku-zuki
3. soto-uke/gyaku-zuki 
4. uchi-uke/gyaku-zuki 
5. shuto-uke 
6. gedan-barai/gyaku-zuki 
7. mae-geri
8. yoko-geri-keage
9. yoko-geri-kekomi 


7 KYU - POMARAŃCZOWY PASKATA: heian nidan

KUMITE: gohon kumite

1. oi-zuki
2. age-uke/gyaku-zuki
3. uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki
4. soto-uke/gyaku-zuki
5. shuto-uke/gyaku-nukite
6. mae-geri
7. mae-ren-geri (chudan-jodan)
8. yoko-geri-keage
9. yoko-geri-kekomi
10. mawashi-geri
11. uraken-uchi 


6 KYU - ZIELONY PASKATA: heian sandan

KUMITE: kihon-ippon-kumite 

1. sanbon-zuki 
2. age-uke/gyaku-zuki 
3. uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki
4. soto-uke/kizami-uraken-uchi/gyaku-zuki 
5. shuto-uke/kizami-mae-geri/gyaku-nukite
6. shuto-uchi
7. yoko-empi-uchi 
8. mae-geri 
9. mae-ren-geri
10. yoko-geri-keage
11. yoko-geri-kekomi 
12. mawashi-geri 
13. ura-mawashi-geri 
14. shiho-gyaku-zuki 


5 KYU - NIEBIESKI PASKATA: heian yodan

KUMITE: kihon-ippon-kumite

1. sanbon-zuki 
2. age-uke/gyaku-zuki 
3. uchi-uke/gyaku-empi-uchi
4. soto-uke/yoko-empi-uchi/gyaku-zuki 
5. shuto-uke/kizami-mae-geri/gyaku-zuki
6. haito-uchi
7. mae-geri 
8. kizami-mae-geri/mae-geri 
9. yoko-geri-keage
10. yoko-geri-kekomi 
11. mawashi-geri 
12. ura-mawashi-geri 
13. ushiro-geri 
14. mae-geri/mawashi-geri 
15. shiho-uraken-uchi 


4 KYU - NIEBIESKI PASKATA: heian godan

KUMITE: kihon-ippon-kumite

1. sanbon-zuki
2. age-uke/gyaku-zuki/kizami-zuki 
3. uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki
4. soto-uke/yoko-empi-uchi/uraken-uchi
5. shuto-uke/kizami-mae-geri/gyaku-nukite
6. mawashi-shuto-uchi/ gyaku-haito-uchi
7. mae-geri 
8. yoko-geri-keage
9. yoko-geri-kekomi 
10. mawashi-geri 
11. ura-mawashi-geri 
12. ushiro-geri 
13. mawashi-geri/ushiro-geri 
14. shiho-gyaku-zuki 
15. shiho-empi-uchi


3 KYU - BRĄZOWY PASKATA: tekki-shodan

KUMITE: jiyu-ippon-kumite

1. sanbon-zuki
2. age-uke/gyaku-zuki/age-empi-uchi
3. uchi-uke/kizami-zuki/gyaku-zuki 
4. soto-uke/yoko-empi-uchi/uraken-uchi
5. shuto-uke/kizami-mae-geri/gyaku-nukite/uraken-uchi/gyaku-empi-uchi 
6. sanbon-mae-geri 
7. yoko-geri-keage/kekomi- tą samą nogą 
8. mawashi-geri/yoko-geri-kekomi- tą samą nogą
9. ura-mawashi-geri
10. ushiro-geri
11. shiho-gyaku-zuki 
12. shiho-uchi 
13. shiho-geri 


2 KYU - BRĄZOWY PASKATA: bassai dai

KUMITE: jiyu-ippon-kumite

1. sanbon-zuki
2. age-uke/gyaku-zuki/kizami-zuki
3. uchi-uke/gyaku-empi-uchi/kizami-uraken-uchi 
4. shuto-uke/kizami-mae-geri/gyaku-nukite/kizami-uraken-uchi/gyaku-empi-uchi
5. sanbon-mae-geri
6. kizami-mawashi-geri/mawashi-geri 
7. ura-mawashi-geri/mawashi-geri/yoko-geri-keage(tą samą nogą)
8. ushiro-geri/mawashi-geri(tą samą nogą)
9. yoko-geri-kekomi/uraken-uchi/gyaku-zuki
10. shiho-uchi 
11. shiho-geri 


1 kyu - brązowy pasKATA: kanku-dai, empi, jion, hangetsu (1 do wyboru)

KUMITE: jiyu-ippon-kumite (kontr. uchi lub geri, jiyu-kumite) 

1. oi-zuki (do przodu i do tyłu)
2. sanbon-zuki (do przodu i do tyłu)
3. tokui-waza 
4. mae-geri chudan-jodan (ta sama noga)
5. sanbon-mae-geri 
6. yoko-geri-keage-kekomi (kiba-dachi-z przejściem)
7. mawashi-geri (chudan-jodan- ta sama noga) 
8. ura-mawashi-chudan-jodan
9. ushiro-geri-chudan-jodan 
10. mae-geri/yoko-geri/mawashi-geri/ushiro-geri/ura mawashi-geri
11. shuto-uchi i haito-uchi 
12. shiho-geri