Wymagania mistrzowskie

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE MISTRZOWSKIEI DANKIHON: 

1. Seiken-choku-zuki
2. Kizami-zuki
3. Gyaku-zuki
4. Oi-zuki 
5. Kizami-zuki / Gyaku-zuki / Mae-geri / Gyaku-zuki / Oi-zuki / Gyaku-zuki 
6. Age-uke / Gyaku-zuki / Soto-uke / Uraken-uchi / Gyaku-zuki / Uchi-uke / Kizami-zuki/ Gyaku-zuki/ Gedan-barai/ Gyaku-zuki / Shuto-uke / Kizami-geri / Gyaku-nukite/ Mae-geri / Gyaku-zuki (do przodu i do tyłu)
7. Shiho-uraken-uchi 
8. Shiho-empi-uchi 
9. Shiho-geri 
10. Sanbon-mae-geri 
11. Sanbon-yoko-geri 
12. Sanbon-mawashi-geri 
13. Sanbon-ushiro-geri
14. Sanbon-ura-mawashi-geri

KUMITE:

Gohon-kumite 
Kihon-ippon-kumite
Jiyu-ippon-kumite
Jiyu-kumite

KATA:

wszystkie kata Heian, Tekki I, Bassai-dai, oraz jedno z podanych: Jion, Empi, Kanku-dai, Hangetsu


II DAN

KIHON:

1. Sanbon-zuki / Mawashi-geri / Uraken-uchi / Mae-empi-uchi 
2. Soto-uke / Kizami-mae-geri / Uraken-uchi / Mae-empi-uchi 
3. Kombinacja 5 technik wymyślona przez zdającego 
4. Kombinacja 10 technik wymyślona przez zdającego 
5. Kombinacja zlecona do wykonania przez Komisję
6. Wykonanie technik tsuki, uchi, keri, na makiwara 
7. Mae-tobi-geri 
8. Yoko-tobi-geri 

KUMITE: 

Jiyu kumite 

KATA: 

Trzy kata z następujących: Bassai-dai, Jion, Hangetsu


III DAN

KIHON:

1. Kizami-zuki / Sanbon-zuki / Uraken-uchi / Gyaku-zuki / Mae-uchi
2. Shiho-tate-shuto-uke-gyaku-zuki 
3. Shiho-tate-shuto-uchi / mae-geri 
4. Kombinacja 20 technik 
5. Shiho-geri 
6. Kombinacja 10 technik zlecona przez Komisję 

KUMITE:

Zastosowanie przedstawionej kombinacji z 20 technik Jiyu-kumite 

KATA:

Bassai dai, Kanku-dai, Jion, Empi, Hangetsu, oraz jedno z następujących: Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku, Nijushiho, Meikyo, Chinte 


IV DANKIHON: 

1. Shiho-geri 
2. Kombinacja z 30 technik 
3. Kombinacja z technik zlecona przez Komisję

KUMITE:

Wszystkie formy kumite

KATA:

Bassai-sho, Kanku-sho, Jitte, Sochin, Gankaku, oraz jedno z następujących: Nijushiho, Meikyo, Gojushiho, Unsu


V DANKIHON:

1. Kombinacja z 60 technik 
2. Dowolna technika 

KUMITE: 

Jiyu-ippon-kumite
Jiyu-kumite 
Zastosowanie kombinacji z 60 technik obrona przed trzema napastnikami

KATA: 

Nijushiho, Gojushiho, Unsu